NANOŠENJE PREMAZA

FARBANJE I LAKIRANJE POLIESTERSKIH DELOVA

FARBANJE I LAKIRANJE METALNIH DELOVA

HLADNO CINKOVANJE

PLASTIFIKACIJA

Delovi na koji se nanosi premaz mogu imati glatku površinu ili površinu u strukturi. Nanošenje premaza na poliesterske delove predstavlja finalnu operaciju pri izradi delova, pa od kvaliteta sirovina, primene adekvatne pripreme podloge, kao i od načina sprejiranja zavisi fizičko – hemijska postojanost i vizuelni kvalitet boje i laka. Zato se u našoj proizvodnji koriste specijalne boje i lakovi, a operacija se odvija u najsavremenijim kabinama kako bi se omogućili najbolji uslovi za rad.

Nanošenjem premaza na metalne pozicije postiže se njihov sjajan izgled a ujedno i antikorozivna zaštita. Nanošenje tečnih boja obavlja se nakon adekvatnih priprema, pa je postojanost boja i vizuelni kvalitet zagarantovan. Osim poliesterskih, i metalne pozicije se farbaju u najsavremenijim kabinama, kako bi se omogućili najbolji uslovi za rad.

Ovaj vid površinske zaštite osigurava antikorozivnu zaštitu i dokorativnu površinu. Tretman hladnog cinkovanja odvija se u specijalizovanim kadama i podrazumeva hemijsku pripremu, odnosno ispiranje, odmaščivanje i dekapiranje, kao i proces elektrolize uz pomoć cinkovih soli i cinkove anode.

Antikorozivna zaštita, otpornost na grebanje i izuzetno dekorativna površina, samo su neke od prednosti plastifikacije. Postojanost boje postiže se zahvaljujući advektanoj hemijskoj pripremi u specijalizovanim kadama, a zahtevani sjaj, mat ili metalik efekat, u zavisnosti od zahteva kupca, postiže se nanošenjem boja u prahu koje se polimerizuju na visokim temperaturama.

GALERIJA

GALERIJA

GALERIJA

GALERIJA

NANOŠENJE PREMAZA

FARBANJE I LAKIRANJE POLIESTERSKIH DELOVA

Delovi na koji se nanosi premaz mogu imati glatku površinu ili površinu u strukturi. Nanošenje premaza na poliesterske delove predstavlja finalnu operaciju pri izradi delova, pa od kvaliteta sirovina, primene adekvatne pripreme podloge, kao i od načina sprejiranja zavisi fizičko – hemijska postojanost i vizuelni kvalitet boje i laka. Zato se u našoj proizvodnji koriste specijalne boje i lakovi, a operacija se odvija u najsavremenijim kabinama kako bi se omogućili najbolji uslovi za rad.

GALERIJA

FARBANJE I LAKIRANJE METALNIH DELOVA

Nanošenjem premaza na metalne pozicije postiže se njihov sjajan izgled a ujedno i antikorozivna zaštita. Nanošenje tečnih boja obavlja se nakon adekvatnih priprema, pa je postojanost boja i vizuelni kvalitet zagarantovan. Osim poliesterskih, i metalne pozicije se farbaju u najsavremenijim kabinama, kako bi se omogućili najbolji uslovi za rad.

GALERIJA

HLADNO CINKOVANJE

Ovaj vid površinske zaštite osigurava antikorozivnu zaštitu i dokorativnu površinu. Tretman hladnog cinkovanja odvija se u specijalizovanim kadama i podrazumeva hemijsku pripremu, odnosno ispiranje, odmaščivanje i dekapiranje, kao i proces elektrolize uz pomoć cinkovih soli i cinkove anode.

GALERIJA

PLASTIFIKACIJA

Antikorozivna zaštita, otpornost na grebanje i izuzetno dekorativna površina, samo su neke od prednosti plastifikacije. Postojanost boje postiže se zahvaljujući advektanoj hemijskoj pripremi u specijalizovanim kadama, a zahtevani sjaj, mat ili metalik efekat, u zavisnosti od zahteva kupca, postiže se nanošenjem boja u prahu koje se polimerizuju na visokim temperaturama.

GALERIJA