Poslovni podaci

Proizvodnja delova od poliestera i uslužna obrada metala

Pun naziv: Poliester komponente d.o.o.

Adresa: Pribojske čete 44, 31330 Priboj

PIB: 107602766

Matični broj: 20834480

Šifra delatnosti: 2221

Tekući računi:

160-0053400003978-97

160-6000001003823-42

840-0000019031763-09

160-0053400047231-27

205-0000000178748-60

Preuzmite podatke za identifikaciju