Istorija

Poliester Priboj osnovan je 1962. godine u Priboju. Od male radionice, oslanjajući se isključivo na sopstvene potencijale, Poliester se razvio u složeno preduzeće sa više fabrika, prvog i najvećeg proizvođača poliesterskih kompozita u bivšoj Jugoslaviji.

Odgovarajući potrebama tržišta, trendovima kao i potrebi da se što bolje i efikasnije organizuje od Korporacije Poliester 2011. godine nastaje Poliester Grupa koja se proizvodno orijentiše na proizvodnju protivgradnih raketa, cevi i tankova, delova za namensku, građevinsku industriju, delova za saobraćajna sredstva, građevinarstvo, poljoprivredu, elektroprivredu…

U tom sastavu se Poliester grupa održala do 2012. godine kada dolazi do nove funkcionalno organizacione podele prema najviše zastupljenim proizvodnim delatnostima kojom prilikom se zapravo osnivaju još dva privredna subjekta – Poliester Komponente d.o.o. Priboj i Poliester Cevi d.o.o. Priboj.

Poliester Komponente se tada opredeljuju za proizvodnju delova za autoindustriju. U vremenskom periodu koji je usledio, Poliester Komponente uspevaju da održe svoju poziciju u oblasti proizvodnje delova od poliestera za autoindustriju a u međuvremenu postaju i jedan od najznačajnijih proizvođača poliestera u regionu. Ovo privredno društvo danas svoje poslovne aktivnosti obavlja na površini od 12.000 m2 u četiri proizvodne hale i četiri magacinska prostora, pri tome primenjujući 20 različitih proizvodnih operacija.

Od Regionalne privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga dobili smo nagradu „Кompanija godine” za ostvarene rezultate u poslovanju u 2020. godini u kategoriji malo preduzeće.

Nagrada je zasnovana na rangiranju firmi po osnovu 12 ekonomskih parametara uspešnosti. U ovoj kategoriji, na teritoriji Zlatiborskog okruga posluje  preko 3000 privrednih subjekata.

0

zaposlenih

0

godina tradicije

0

m2 prostora