OBRADA POLIESTERA

Armirani poliester se dobija ojačanjem nezasićene smole sa fiberglasom. Izbor tehnologije zavisi od dizajna proizvoda i željenih tehničkih karakteristika. Naše tehnologije pokrivaju širok spektar korisničkih zahteva kako bi se dostigao potreban nivo kvaliteta.

IZRADA KALUPA

Korišćenje specijalnih alatnih smola i želkota omogućava izradu kalupa čiji kvalitet garantuje dugotrajnu serijsku proizvodnju.

RUČNA LAMINACIJA

Natapanje slojeva staklenog ojačanja sa nezasićenom poliesterskom smolom na kalup sprejiran želkotom omogućava izradu poliesterskih delova veoma složenih oblika.

RTM/LRTM/VAKUUM INFUZIJA

Ulivanje nezasićene polisterske smole u zatvoreni kalup sprejiran želkotom u kom se nalazi stakleno ojačanje omogućava izradu delova sa glatkim površinama i na licu i na naličju proizvoda.

GALERIJA

GALERIJA

GALERIJA

OBRADA POLIESTERA

IZRADA KALUPA

Korišćenje specijalnih alatnih smola i želkota omogućava izradu kalupa čiji kvalitet garantuje dugotrajnu serijsku proizvodnju.

GALERIJA

RUČNA LAMINACIJA

Natapanje slojeva staklenog ojačanja sa nezasićenom poliesterskom smolom na kalup sprejiran želkotom omogućava izradu poliesterskih delova veoma složenih oblika.

GALERIJA

RTM/LRTM/VAKUUM INFUZIJA

Ulivanje nezasićene polisterske smole u zatvoreni kalup sprejiran želkotom u kom se nalazi stakleno ojačanje omogućava izradu delova sa glatkim površinama i na licu i na naličju proizvoda.

GALERIJA