OBRADA OSTALIH PLASTIKA

IZLIVANJE

Izlivanje sirovina u kalupu u tačno određenom odnosu u zavisnosti od željene vrste proizvoda je postupak čija je najčešća primena kod proizvodnje poliuretana. Mogu se dobiti meki, poluteški, tvrdi integralni poliuretani veoma dobrih zvučnih, termo ili vizuelnih osobina.

TERMOOBLIKOVANJE

Zahtevni dizajn se postiže zahvaljujući izlaganju visokim temperaturama i presovanjem ili vakuumiranjem.

BRIZGANJE

Sirovina se topi pri visokim temperaturama i injekciono brizga u alat, gde se dobija oblik. Ova tehnologija omogućava brzu serijsku izradu.

GALERIJA

GALERIJA

GALERIJA

OBRADA OSTALIH PLASTIKA

IZLIVANJE

Izlivanje sirovina u kalupu u tačno određenom odnosu u zavisnosti od željene vrste proizvoda je postupak čija je najčešća primena kod proizvodnje poliuretana. Mogu se dobiti meki, poluteški, tvrdi integralni poliuretani veoma dobrih zvučnih, termo ili vizuelnih osobina.

GALERIJA

TERMOOBLIKOVANJE

Zahtevni dizajn se postiže zahvaljujući izlaganju visokih temperatura i presovanjem ili vakuumiranjem.

GALERIJA

BRIZGANJE

Sirovina se topi pri visokim temperaturama i injekciono brizga u alat, gde se dobija oblik. Ova tehnologija omogućava brzu serijsku izradu.

GALERIJA